10 Mayıs 2009

Yaşım yirmi. Hayatımın ilk on sekiz senesini turp gibi geçirdim. Ne soğuk, ne sıcak... Hepsi vız gelirdi. Kışın ortasında gayet montsuz, gayet ceketsiz dolanırdım ortalıklarda. Sonra ne oldu? Üşür oldum. Son iki senedir durum vahim. Karın ağrısı mı diyeyim, sırt ağrısı mı, diş çürüğü mü (her gün dişlerini en az 60 kez fırçalarım), yoksa önemsiz olmasına rağmen yine de sahip olduğum sevgili kistimden mi bahsedeyim? Hepsi var işte. Aslına bakarsanız, ciddi bir sağlık problemim yok. Ancak, on sekiz sene ağrının "a"sını yaşamayan biri olarak dökülüyor gibi hissediyorum kendimi.

Ağrının "a"sını yaşamayan biri dedim de aklıma bu ağrı muhabbetini neden açtığım geldi: Migrenim (yani ağrının "a"sını yaşamış olabilirim.) Migrenim, en yakın dostum gibi bu zorlu hayat yoluna benimle birlikte baş koydu. Sağ olsun, bugün de beni yalnız bırakmadı. Güne migrenimle başladım. Dolayısıyla, "Ales"e de migrenimle başladım. Sonradan açıldım. Açıldım açılmasına da sınavın ilk on beş dakikasında beynimdeki zonklamalar doğal olarak panik atağımı tetikledi, "Aha," dedim "Kolay gelsin." Her neyse, çok kolay gelmedi ama elimden geleni yaptım. Fena bir puan almayacağımı düşünüyorum. Umarım öyle olur. Gerçi, henüz bu puanla ne halt edeceğimden de o kadar emin değilim ya, bulunsun.

Sınav çıkışında benimle aynı kaderi paylaşıp aynı üniversitenin yakın bir binasında sınava giren milk&honey'mi yani Alev'i buluşacağımızı konuştuğumuz yerden aldım. Yürüyerek metroya gittik. Sonra bizim eve vardık. Tıkındık, muhabbet ettik, internetten mezuniyet partisi için elbise modelleri baktık. Boş işlerle uğraşıp ölesiye eğlendik. Anneler günü sebebiyle Alev gitti. Ben de Annemi aldım, attım kendimi sokağa. Annem ve babam haftaya arkadaşlarıyla tatile gidecekler. Plaj terliği ihtiyacı varmış hatunun. Plaj terliği aradık. İstediğimiz gibi bulamadık. Onun yerine kuzenime düğünde takacağımız takı işini hallettik. Bana üst baş aldık. Bana elbise baktık ama almadık (model çok güzel oldu da elbise çok beklemiş, eski gibiydi). Bana ayakkabı baktık ama almadık (elbise yok ortada sonuçta).

Bunların büyük çoğunluğunu "Forum Bornova"da yaptık. Orada bulunduğumuz süre içerisinde görmediğimiz insan kalmadı. Benim canlarımı da gördük (Memo, Doğa, Esra, Samu). Pek bir sevindim onları gördüğüme, sanki yarın görmeyecekmişim gibi. En sonunda, yorgun argın eve döndük. Balık yedik. Saat ona doğru bilgisayarın başına oturabildim ve yarına olan ödevlerimi aceleyle bitirdim. (Son beş haftam kalmışken isim verip okul hayatımı tehlikeye sokmak istemiyorum o yüzden bir hoca diye başlıyorum) Bir hoca en az seksen kez gönderdiğim ödevi artık beğensin diye tekrar düzenledim. Gönderdim. Ancak dikkatsizlikle yanlış versiyonu yollamışım. Fırça yedim. Doğrusunu yolladım, olay tatlıya bağlandı. (Yalnız isim versem olurmuş, kötü bir şey söylemedim).

Ödev, muhabbet akşamı sonlandırayım derken uzun süredir sesi solu çıkmayan birinin, Fatih'in sataşmasıyla şenlendim. En başta, onu hatırlayıp hatırlamadığımı anlamak için beni bir denedi, hatırladım, ardından muhabbete koyulduk. O derken, bu derken, şu derken. 2006 yılının Ağustos ayında msn üzerinden gerçekleştirdiğimiz "felsefik geyikler"den bahsetmeye başladık. Fatih, sağ olsun, bu geyikleri buldu. Her ne kadar, Fatih bu geyiklerimizi başarısız komik olma çabaları olarak yorumlasa da, ben epey bir güldüm. Tabii bu benim herşeye gülebilme yetimden de kaynaklanıyor olabilir. Yine de, orjinal halini sizinle paylaşmak istiyorum. Buyrun:

PARMAK ŞIKLATMAK

"Avec Tristesse:
düðünlerde insanlar neden oynar.. ya da oynarken neden elleriyle "þýk" dye ses çýkarýrlar baþ parmak ve orta parmaðý sürterek
Waiting...:
hahaha
Waiting...:
neden
Waiting...:
gelenek olmuþtur belki
Avec Tristesse:
nasýl bi gelenek ya.. nasýl ortaya çýkablir ki bu hareket
Avec Tristesse:
alkýþlamak tamam da.. o hareket nasýl ortaya çýkar ki
Waiting...:
þans eseri
Waiting...:
alla alla
Waiting...:
araþtýralým
Avec Tristesse:
adamlar evlenirken arkada müzik çalarken falan eðleniolarken falan, adamýn biri eliyle böle bi hareket yapýo ve herkes çok beðenio aynýsýný yapýo
Avec Tristesse:
adamý bunu yapmaya iten þeyi araþtýrmak lazým
Waiting...:
iþte o þans olsa gerek
Waiting...:
kaderinde varmýþ
Waiting...:
yani o adam o hareketi çýkarýcaktýr bi þekilde
Avec Tristesse:
ona bakarsan hareket çekerken de þak die ses çýkýo.. herkes yapamasa da..
Avec Tristesse:
nie öyle eðlenmemiþler..
Avec Tristesse:
olay sese bakmýo demek ki..
Avec Tristesse:
ama estetik bi güzellii de yok
Avec Tristesse:
o zaman NE!
Waiting...:
yapmasý kolay olduðu içindir
Waiting...:
heran her yerde
Waiting...:
her koþulda yapabilirsin
Waiting...:
bak þu anda bile yapabiliyorum
Avec Tristesse:
ondan daha kolay þeyler de var ya kabullenemedim bi türlü
Avec Tristesse:
ama peki o zaman sonuca baðlayalým..
Avec Tristesse:
adam þans eseri böle yapýo.. ordan geçen emmioðlu bunu çok beðenio ve öyle kalýo artýk hep..
Avec Tristesse:
beni tatmin etmedi
Waiting...:
bnide
Waiting...:
ama baþka ne olabilir ki mantýklý açýklama
Waiting...:
yukardan inmiþtir belki eheh
Avec Tristesse:
belki dili ve tek eli olmayan birisi dier eliyle dikkat çekmek isterken nasýl ses çýkarýyým die düþünürken bu hareketi keþfetmiþtir.. bunu görenler de adam sevinio eðlenio sanmýþtýr
Waiting...:
hey iþte bu mantýklý oldu
Avec Tristesse:
belki o adamýn iki eli de olmasaydý sadece dili olsaydý o zaman o sesi diliyle çýkaracaktý "lak lok" die ses çýkarablioruz ya dilimizle
Avec Tristesse:
öyle oynardýk belki düðünlerde þuan
Waiting...:
bu iðrenç oldu :D
Waiting...:
yani adam osurarak igi çekmeye çalýþsa bizde düðünlerde osurucakmýydýk
Avec Tristesse:
sonuçta öyle bi ihtimal varsa böyle de bi ihtimal olablirdi..
Avec Tristesse:
hayýr bu insanlarýn anlayýþsýzlýðý.. adam orada ilgi çekmeye çalýþýrken onu eðlenio sanýolar..
Avec Tristesse:
ama osurarak eðlenebilen insanlar var nitekim..
Waiting...:
türk insaný osurarak eðlenmeyi gayet sever
Avec Tristesse:
ama mesela öyle bi düðün olsa ben katýlmazdým..
Waiting...:
normAli yeterince itici bnce
Waiting...:
osuruklu hiç hoþ olmazdý
Avec Tristesse:
hem zor olurdu isteyince osurabilen insanlar topluluðu oluþturmak lazým gelirdi orkestra için..
Avec Tristesse:
neyse.. sonuçta bi açýklama yapabildik.. teþekkürler
Waiting...:
:D
Waiting...:
ve muhabbet osuruða dolayýsýyla boka sarmadan keselim ha
Avec Tristesse:
aehauehauheuh olablirdi bak bu..
Waiting...:
sonucu tekrarla hadi
Avec Tristesse:
dili ve eli olmayan amcamýz ilgi çekmek için böyle bi ses çýkarma usulü keþfetmiþtir çünkü yardýma ihtiyacý vardýr..
Waiting...:
insanoðlu bunu çarpýtýp eðlence olarak algýlamýþtýr
Waiting...:
ve bu olay düðünlerde süregelmiþtir günümüze
Avec Tristesse:
o amcayý ya da ablayý burdan saygýyla anýyoruz
Waiting...:
svegilerimiz yollayalým"

SÜPERMEN

"Waiting...:
peki süperman neden uþarken kollarýný öne uzatýr
Avec Tristesse:
aaa evet uaheuaheau
Avec Tristesse:
çok komik uaheuhahuaue
Avec Tristesse:
neden öne uzatýr ahauheua
Avec Tristesse:
yana açýp kanat çýrpar gibi yapmaz da öne uzatýr
Avec Tristesse:
arkadan bi destek alýo heralde
Waiting...:
öldüm
Avec Tristesse:
ya da onu uçuran þey ne.. uçmasýný saðlayan organý neresi... hani kuþlar kanat kullanýo falan tamam da..
Avec Tristesse:
ne blim kuþun kanadý insanýn kolu..
Waiting...:
pelerinde deildir heralde tüm iþ
Avec Tristesse:
yok artýk pelerinde olmaz..
Avec Tristesse:
kollarý öne götürüo.. çözüme ulaþtýrmak lazým bu konuyu..
Avec Tristesse:
kolunu yönlendirdiði yere uçuo bide hep..
Waiting...:
bacaklar flnda kýprdamýo bi olayý yok yani onu uçuran sanýrým
Avec Tristesse:
ama bþiyler olmalý..
Waiting...:
Beyin gücü
Avec Tristesse:
kollar ne alaka?
Waiting...:
sadece þekil olabilir mi
Avec Tristesse:
hm.. sadece sað eliyle uçuo yannýz
Waiting...:
burda burgerden alýnma bardak var onda çift el
Avec Tristesse:
http://www.supermanhomepage.com/images/superman-returns7/sfx-june-poster.jpg
Avec Tristesse:
http://bilder.filmstarts.de/thumbs/film/filme/s/superman/Superman-Poster01.jpg
Waiting...:
bu da ayrý bi tartýþma konusu o zmn
Avec Tristesse:
burger fake superman üretim yapmýþ
Avec Tristesse:
belki sermayeyi burdan elde edebliriz?
Avec Tristesse:
superman öyle uçmaz diye baþvuralým..
Waiting...:
belki bu yeni moda Supermandir
Avec Tristesse:
güçsüzleþtiðini gösterir bu.. tek elle iþ göremio artýk.. tek elle uçup diðer eliyle belinden bi kadýn kavrayýp kurtaramýcak demekki artýk.. kurtardýðý kadýnlarý neresine asacaksa..
Waiting...:
eyvah
Waiting...:
durum çok fena
Waiting...:
öyle hiç düþünmemiþtim
Avec Tristesse:
hmm ama baþka bþiy buldum burgercýlar haklýymýþ..
Avec Tristesse:
http://www.starnet-database.com/dbase_deo/profiles/superman/superman.wb.jpg
Waiting...:
yani artýk tek sonradan süper olmayan süper kahramanda iþe yaramaz ha
Avec Tristesse:
demek ki tek el çift el farketmio.. belki çift el daha hýzlý gitmesini saðlýodur
Avec Tristesse:
motor gücü falan gibi..
Avec Tristesse:
kriptonlu tanýdýðým olsa sorardým çok aklýma takýldý þimdi gece gece..
Waiting...:
belkide hava koþullarýdýr
Avec Tristesse:
belki de ani manevralar içindir.. ne blim yukardan onu çeken kameraya çarpmamak için falan fren olarak da kullanýo olablir..
Avec Tristesse:
çok yýrtýnýo çünkü son verdiðim linkte
Waiting...:
belkide bazen sol kolu aðrýyodyr sadece ondandýr
Avec Tristesse:
salak sanýrým evet dediin gibi..
Avec Tristesse:
yahu çok ihtimal var..
Waiting...:
en iyimisi biz favorimizi seçip bu konuyu aydýnlatalým snra kapanýþ konuþmasý yapýp siteye atalým
Avec Tristesse:
uehaueh
Avec Tristesse:
senin nedir favorin
Waiting...:
yorgunluk sanýrým
Avec Tristesse:
auehau gerçi biz hala anlayamadýk neden ellerini öne götürdüðünü
Waiting...:
þekil meselesi
Avec Tristesse:
odun gibi uçsa çok komik olur evet.. hazýrolda uçsa falan
Waiting...:
sonuçta bi karizmada lazým deðil mi
Avec Tristesse:
havadayken karizmatik olablio evet.. þuan oturduðun yerde ellerini yukarý kaldýrmayý denesene
Avec Tristesse:
aptal gibi hissettim kendimi..
Waiting...:
bnde sanki biþeye sevinmiþ gibiyim
Waiting...:
aslýnda green dayin we are the champions coverýný dinliodum ve duygulanmýþýmda ellerimi bi gazla havaya kaldýrmýþým gibi oldu
Avec Tristesse:
ben de halter kaldýrýomuþ gibiyim ama ortada halter yok
Waiting...:
hmm
Waiting...:
belki sadece amcamýza ykaýþýodur
Avec Tristesse:
aehaueh
Avec Tristesse:
hayýr olmaz öyle supergirl falan da var uçan bi ton amca ve abla var
Avec Tristesse:
ama bide pelerin ve üstümüze yapýþan bi giysi giyip denersek bizde de tuhaf durmaz o hareket
Avec Tristesse:
belki..
Avec Tristesse:
gerçi bu saçlarla bana durur da.. sonuçta bi ihtimal..
Waiting...:
muhaha
Waiting...:
hadi seni o þekilde giydirip resmini çekelim ve yayýnlayalým
Avec Tristesse:
ahahahaha hadi gel
Avec Tristesse:
sonra loto oynarýz
Waiting...:
dýþarý çýkýp ilk gördüðümüze aþýk olarak geceyi noktalarýz
Avec Tristesse:
evet evet!
Waiting...:
haha
Waiting...:
sonuç olarak SUPERMAN þekilci bi pezemenktir sadece yorgun olduunda tek elini indirir
Avec Tristesse:
auheauhe
Avec Tristesse:
bitti"

*"Waiting" ben olmaktayım.

0 Comments: